Rekonštrukcia areálu Pamätníka víťazstva

Rekonštrukcia areálu Pamätníka víťazstva mala a má byť logickým pokračovaním stavebnej rekonštrukcie Siene bojovej slávy (tzv. I.etapa) a následného reštaurovania súsošia víťazstva. V roku 2017 Úrad KSK vykonal prvé kroky k realizácii komplexného projektu rekonštrukcie areálu. Jeho realizácia v celkovej hodnote viac ako 300 000,- eur bola vzápätí z rôznych dôvodov niekoľkokrát odložená. V týchto dňoch bolo zverejnené vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja o zámere vyhlásenia verejného obstarávania na realizáciu projektu “Pamätník Dargov – II. etapa” o celkovej hodnote 315 000,- eur s DPH s predpokladaným začiatkom do letných mesiacov 2021 a v celkovej dĺžke trvania šiestich mesiacov. Nakoľko sa ma táto problematika bytostne dotýka, budem celý proces verejného obstarávania, realizácie projektu a efektivity vynaložených finančných prostriedkov pozorne sledovať.

Úradu Košického samosprávneho kraja samozrejme držím palce vo výbere vhodného kandidáta a verím v dosiahnutie zdarného a hlavne trvácneho výsledku. Realizácia vysoko kvalitných prác je s ohľadom na pôdne a poveternostné podmienky v Dargovskom priesmyku obrovskou výzvou.


Rekonštrukcia areálu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku