Mapa bojiska

Mapa Dargovského bojiska s historicky významnými miestami, ktoré stoja za návštevu v rámci nenáročnej, až stredne náročnej turistickej vychádzky. Prosím, rešpektujte pietny charakter týchto miest a pri ich návšteve dodržujte legislatívu Slovenskej republiky. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu je zakázaný zber akéhokoľvek vojenského materiálu s pôvodom do roku 1946, ktorý je len v kompetencii archeológa Krajského pamiatkového úradu Košice!