Boje o Dargov

4. Boje o Dargov – Boje v období 15.12. 21.12.1944

V polovici decembra útvary nemeckej 101. jágerskej divízie, posilnené dvoma plukmi 254. pešej divízie a útočným plukom 1. tankovej armády, naďalej odolávali útokom šiestich sovietskych streleckých divízií a stále ovládali oporný bod Dargov, ktorý bol bránený v podmienkach takmer úplného obkľúčenia. Situácia v priestore Dargova však už bola pre nemecké vojská neudržateľná, preto nemecké velenie rozhodlo zaujať novú čiaru obrany, prebiehajúcu po výšinách v strednej časti pohoria. V noci z 15. na 16. decembra boli jednotky 101. jágerskej divízie stiahnuté z oporného bodu Dargov a už v nasledujúci deň museli Nemci ustúpiť aj na ďalších úsekoch frontovej línie. Až po týždni ťažkých bojov sa tak sovietskym vojskám podarilo definitívne obsadiť obec Dargov ako aj okolité dominantné výšiny a ovládnuť priesmykovú cestu vo východnej časti pohoria.

Po preskupení nemeckých jednotiek a neúspešných pokusoch o likvidáciu sovietskych vlomov v strednej časti pohoria, zaujala väčšina útvarov 101. jágerskej divízie a 254. pešej divízie pripravenú obrannú čiaru Karl-Stellung, prebiehajúcu po západných hrebeňoch hôr. Aj tá bola v nasledujúcich dňoch na viacerých miestach prelomená, keď sa časti 128. gardovej horskej streleckej divízie prebili na západný okraj lesa východne od Vyšnej Kamenice a časti 242. horskej streleckej divízie preťali cestu Herľany – Banské a obsadili výšiny na západných svahoch pohoria v priestore východne od Herľan. Južne od priesmykovej cesty prenikli čelné sovietske jednotky k východnému úpätiu hory Ploská a hory Tereš. Rozhodujúci úspech sa ale vojskám Červenej armády nepodarilo dosiahnuť.

19. decembra 1944 odovzdala 101. jágerská divízia svoj obranný úsek po oboch stranách priesmykovej cesty 254. pešej divízii a ďalej bránila už len pomerne úzku časť frontovej línie v severnej časti dargovského bojiska. V dôsledku sovietskeho vlomu v priestore východne od Herľan prisunulo nemecké velenie do oblasti Dargovského priesmyku I. prápor 1. lyžiarskeho pluku (I./Ski-Jäger-Regiment 1) zo zostavy 1. lyžiarskej divízie, s pomocou ktorého boli v nasledujúcich dvoch dňoch časti sovietskej 242. horskej streleckej divízie, nachádzajúce sa za nemeckými líniami, zatlačené späť.

Po ovládnutí Dargova a okolitých výšin pripravilo velenie 1. gardovej armády ďalší útok, ktorého cieľom bolo definitívne ovládnuť Dargovský priesmyk a okolité obce na západnej strane pohoria. Za týmto účelom bola vykonávaná intenzívna prieskumná činnosť a sovietske vojská sa čiastočne preskupili. Do Dargovského priesmyku bol presunutý 107. strelecký zbor, ktorého 161. strelecká divízia a 167. strelecká divízia dovtedy pôsobili severne od dargovského bojiska v smere na obec Banské. Obe divízie zaujali postavenie v priestore medzi 11. streleckým zborom a 3. horským streleckým zborom, s úlohou prelomiť protivníkovu obranu, obsadiť cestu Dargov – Košický Klečenov, obec Košický Klečenov a osadu Borda a preniknúť do údolia rieky Olšava.

Boje o Dargovský priesmyk - výkazová mapa
Obr. Boje o Dargov Schéma priebehu decembrových bojov na úseku 3. horského streleckého zboru – Výkazová mapa z Denníka bojovej činnosti 3. horského streleckého zboru (severne od priesmykovej cesty Dargov – Klečenov)
Boje o Dargovský priesmyk - znaky nemeckých zväzkov
Znaky nemeckých zväzkov bojujúcich v Dargovskom priesmyku