Dargov a jarná prechádzka

Dargov a jarná prechádzka sú liekmi na dušu hlavne v dnešných pohnutých časoch. Mám rád bezcieľne prechádzky po lese, bez vopred stanovaného cieľa, kedy sa o smere cesty rozhodujem priamo v teréne. Navyše…, príroda v tomto období ponúka perfektnú orientáciu v teréne, je vidieť veci, ktoré človek v inom ročnom období zaručene prehliadne. Prinášam pár fotografií z jarnej vychádzky, kedy som na Dargove navštívil pár zaujímavých miest. Na chrbát hrebeňa Cigán bola cesta plánovaná, potom som pokračoval tam, “kde ma vietor zavial”.Na fotografiách sú pomerne bežné “obrazy”, s ktorými sa môžete “na Dargove” stretnúť, jedna fotografia má však zvláštny význam –...

Rekonštrukcia areálu Pamätníka víťazstva

Rekonštrukcia areálu Pamätníka víťazstva mala a má byť logickým pokračovaním stavebnej rekonštrukcie Siene bojovej slávy (tzv. I.etapa) a následného reštaurovania súsošia víťazstva. V roku 2017 Úrad KSK vykonal prvé kroky k realizácii komplexného projektu rekonštrukcie areálu. Jeho realizácia v celkovej hodnote viac ako 300 000,- eur bola vzápätí z rôznych dôvodov niekoľkokrát odložená. V týchto dňoch bolo zverejnené vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja o zámere vyhlásenia verejného obstarávania na realizáciu projektu “Pamätník Dargov – II. etapa” o celkovej hodnote 315 000,- eur s DPH s predpokladaným začiatkom do letných mesiacov 2021 a v celkovej dĺžke trvania šiestich mesiacov. Nakoľko sa...